بررسي شبكه‌های حسگر اقيانوسي

در دهه‌های گذشته به دلیل کاربرد زیاد شبکه‌های حسگر اقیانوسی، شاهد افزایش گرایش به آن‌ها در زمینه­‌های مختلف تحقیقات دریایی، اقیانوس‌شناسی، گشت‌های دریایی و کاربردهای دفاعی بوده‌ایم. شبکه‌های حسگر اقیانوسی غالباً از تعدادی سنسور اقیانوسی و یا وسیله‌های نقلیه‌ی خودگردان، ایستگاه‌های سطحی و کشتی‌های تحقیقاتی شکل‌گرفته‌اند. برای مدل کردن شبکه‌های حسگر، برقرار کردن ارتباط مؤثر میان تمام دستگاه‌ها و قطعات ضروری است. از آنجایی ‌که ویژگی‌های منحصر به ‌فرد کانال‌های آکوستیکی و محیط پیچیده‌ی آن‌ها در فضای سه‌بعدی دریا قرار گرفته است، لذا برای طراحی شبکه‌های اقیانوسی حسگر به پروتکل‌های شبکه‌ای و مخابراتی مؤثر و امن نیازمندیم. در این کتاب بر آن شدیم تا نمایی کلی از آخرین پیشرفت‌ها در مبانی و اصول طراحی شبکه‌های مخصوص حسگر اقیانوسی سه‌بعدی با تمرکز بر کارایی، محلی سازی، مسیریابی، طراحی توپولوژی در فضای سه‌بعدی اقیانوس تهیه کنیم؛ همچنین با ارائه‌ی مدل‌های آزمایشگاهی، تازه‌ترین تئوری‌های اخیر را در مقیاس کوچک و تعمیم‌پذیر ارائه دهیم. از آنجایی‌که شرط شناخت هر زیست بومی نیازمند احاطه و دسترسی به پیرامون آن می‌باشد، این شبکه‌های حسگر در مواردی که بشر توانایی دسترسی مستقیم به آن را ندارد، بسیار کارآمد و راهگشا می‌باشند.