ارسطو ابراهیم زاده

رییس هئیت مدیره

با مدرک مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه بنگلور هندوستان و نزدیک به ۳۰ سال سابقه مدیریت و سرپرستی رئیس هیئت مدیره این شرکت می‌باشند.

مهران جمشیدی

مدیر عامل

ایشان با مدرک فوق لیسانس ساختمان و بیش از 25 سال سابقه یکی از مدیران توانا در این شرکت می باشند.

حسین فضیله

مدیر پروژه

ایشان با مدرک فوق لیسانس ساختمان و بیش از 40 سال سابقه یکی از مدیران توانا در این شرکت می باشند.

غلامرضا سبحانی

مسئول اجرا

نامبرده با مدرک کارشناسی عمران- عمران و کارشناسی ارشد راهسازی و بیش از 14 سال سابقه، به عنوان سرپرست نظارت با این شرکت همکاری می کنند.

بهزاد یاراحمدی

سرپرست نظارت

ایشان با مدرک لیسانس عمران و بیش از 14 سال سابقه (در ایران و اروپا) به عنوان سرپرست نظارت در این شرکت فعالیت می‌کنند.

علیرضا پورعبداللهی

مهندس طراح

ایشان با مدرک فوق لیسانس عمران و بیش از 8 سال سابقه به عنوان طراح در این شرکت فعالیت می کنند.

نوید ابراهیم زاده

مهندس طراح

نامبرده با مدرک کارشناسی ارشد سازه و بیش از 9 سال سابقه به عنوان کارشناس طراحی دراین شرکت فعالیت می کنند.

محمد ابافت

مهندس طراح

ایشان با مدرک کارشناسی ارشد عمران و بیش از 14 سال سابقه به عنوان کارشناس طراحی در این شرکت فعالیت دارند.

مهسا بیابانکی

امور قراداد ها و مناقصات

نامبرده با مدرک کارشناسی عمران و بیش از 5 سال سابقه به عنوان کارشناس امور مناقصات و پیمان ها دراین شرکت فعالیت می کنند.