Project Description

پروژه طراحی و نظارت دکل مخابراتی 72 متری بندر امیرآباد

این پروژه شامل طراحی و نظارت بر اجرای دکل چهارپایه خود ایستای مخابراتی 72 متری در کنار مرکز کنترل ترافیک دریایی بندر امیرآباد می‌باشد.

این پروژه توسط بخش مهندسین مشاور – شرکت آرشیت آرمه انجام گردیده است.