مقدمه

روسازی به منظور تامین سطح عبور ناوگان، در خطوط ریلی طراحی و اجرا می گردد به گونه ای که اجزا و بدنه آن می بایست مقاومت کافی در برابر بارهای وارده برای تامین سطح عملکرد مناسب  را ایجاد نمایند. بدین منظور می بایست اجزا خط معیار های فنی لازم را تامین نموده و هندسه و نحوه قرار گیری اجزا نیز له گونه ای باشد که نیرو های وارده و اندرکنش آن با اجزا دیگر در محدوده مجاز قرار گیرد.

 تعاریف

روسازی : بدنه اصلی خط آهن است که وظیفه تحمل، انتقال و توزیع بار وارده از چرخ های ناوگان به بستر (زیرسازی) را بر عهده دارد. روسازی متداول خط آهن از دو ریل ممتد و موازی، تراورس های عمود بر ریل، لایه بالاست و زیر بالاست ، ادوات اتصال و عایق بندب آن ها تشکیل می شود.

بستر خط آهن : بالا ترین سطح زیر سازی است که روسازی راه آهن بر روی آن قرار می گیرد.

عرض خط: کوچکترین فاصله عرضی بین لبه های داخلی دو ریل تا عمق 14 میلی متری از سطح فوقانی ریل است.

بار محوری: حد بالای برآیند بارهای قائم وارده از یک جفت چرخ هم محور هر وسیله نقلیه عبوری در وضعیت ایستا بدون در نظر گرفتن اثرات دینامیکی ، بار محوری نام دارد و از تقسیم بیشترین وزن ناخالص وسیله نقلیه ریلی بر تعداد محور های مربوطه به دست می آید.

بار طولی: بار وارده بر هر متر طول روسازی است و از تقسیم وزن ناخالص وسیله نقلیه به طول آن (از ابتدای ضربه گیر یک طرف تا انتهای ضریه گیر طرف دیگر در وضعیت آزاد) به دست می آید.

بار ناخالص سالانه: وزن ناخالص ناوگان عبوری از یک محور در یک سال است که شامل وزن ناخالص رفت و برگشت ناوگان باری، کسافری و عملیاتی است.

سزعت طرح: بیشترین سرعتی است که کشخصات هندسی مسیر بر اساس آن طراحی می شود.

شیب طولی خطوط: تغییر تدریجی تراز خط است که از تقسیم اختلاف ارتفاع به طول آن به دست می آید و بر حسب در هزار بیان می شود.

شیب عرضی خط(دور) :تغییر رقوم(اختلاف ارتفاع) عرضی دو ریل نسبت به هم برای جبران یا کاهش نیروی گریز از مرکز ناوگان عبوری در قوس ها می باشد که با رعایت قوس، سرغت ناوگان عبوری و با توجه به مقادیر حدی واژگونی،خروج از خط ، راحتی و تنش مجاز محاسبه می شود.

ریل: عنصر اصلی روسازی است که حرکت ناوگان ریلی، بر روی آن صورت می گیرد.

تراورس: تیر های عرضی در خط آهن است که از جنس چوب فولاد و بتن پلاستیک های فشرده سرامیک یا ترکیب آن ها ساخته شده و ریل بر روی آن ها تثبیت می شود.

پابند: وسیله ای برای اتصال ریل به تراورس است که وظیفه آن تثبیت ریل بر روی تراورس و جلوگیری از حرکت طولی، عرضی و دوران آن می باشد.

بالاست: لایه ای از مصالح درشت دانه (سنگی یا سرباره کوره های ذوب آهن) با ابعاد 20 تا 60 میلی متر می باشد که به عنوان یک تکیه گاه مناسب برای تثبیت تراورس ها می باشد.

زیربالاست: لایه میانی بین بستر خط ولایه بالاست است که از شن، ماسه و خاک ریزدانه تشکیل شده و مانع نفوذ و فرورفتن دانه های بالاست در بستر روسازی و نیز موجب توزیع بهتر بارهای خارجی و تسریع زهکشی آب باران می شود.

اجزاء ریل:

کف (پایه) ریل: قسمتی که بر روی تراورس یا صفحات لاستیکی قرار می گیرد و نیروهای عمودی و افقی (شامل طولی و عرضی) چرخ را به تکیه گاه های زیرین منتقل می کند.

کلاهک (تاج)ریل : سخت ترین قسمت ریل است که در تماس مستقیم با چرخ ناوگان عبوری بوده و بیشترین وزن ریل را به خود اختصاص داده است. عمده معایب و خرابی های ریل مربوط به همین قسمت می باشد.

جان (تیغه) ریل: قسمتی از ریل است که حد واسط بین کف ریل و کلاهک آن است و عهده دار انتقال نیروی وارده از کلاهک به کف ریل می باشد.

انواع تراورس:

تراورس چوبی تراورس بتنی تراورس فلزی تراورس ترکیبی

نحوه انتخاب نوع تراورس:

انتخاب نوع تراورس باید بر حسب شرایط محیطی، نحوه بهره برداری و نگه داری،مشخصات هندسی مسیر، منابع موجود و ملاحظات اقتصادی صورت گیرد.

استفاده از تراورس های چوبی دارای کزایایی از قبیل انعطاف پذیر بودن، کاهش سر و صدای قطار، امکان ادوات آن در خط و عایق بودن می باشد. استفاده از تراورس های چوبی بر روی پل ها و در محل هایی که بستر ضعیف دارند توصیه می شود. از معایب تراورس چوبی، عمر نسبتا کوتاه، هزینه ساخت بالا و مقاومت جانبی کم است.

استفاده از تراورس چوبی اشباع شده با رعایت توجیه اقتصادی و مسائل زیست محیطی در تمامی خطوط راه آهن با شرایط اقلیمی و هندسی مختلف مجاز است. استفاده از تراورس های چوبی در مناطق گرم و مرطوب توصیه نمی شود.

از مزایای تراورس بتنی این است که به علت وزن زیاد پایداری بیشتری در برابر نیروهای وارد بر خط داشته و می توان از بالاست ریز دانه تری در زیر آن استفاده کرد و همچنین غیرقابل احتراق است. از معایب تراورس بتنی می توان به تمایل شدید آن به خرد شدن در زیر بارهای ضربه ای اشاره کرد، همچنین مقاومت خستگی آن در برابر نیرو های متناوب کم است. وزن بالای تراورس بتنی نیز می تواند از معایب آن به شمار آید.

کاربرد تراورس های بتنی در تمامی خطوط راه آهن و شرایط محیطی به جز گذرگاه های هم سطح و پل های بدون بالاست مجاز است. در صورت استفاده از تراورس های بتنی برای خطوط با شعاع کم باید تمهیداتی برای تأمین اضفه عرض روی آن فراهم شود.

مزایای تراورس های فولادی عبارتند از تولید و نصب ساده، ثبات خط، مقاومت جانبی بالا و عمر زیاد. از معایب آن می توان خوردگی، خستگی و زنگ زدگی را نام برد.

استفاده از تراورس های فلزی درتمامی مناطق و خطوط با رعایت هماهنگی آن با نوع ریل و شرایط بهره برداری به جز در خطوط آهن برقی، پل های فلزی بدون بالاست، محدوده کارخانجات شیمیایی و مناطق کاملا مرطوب مجاز است.

در مناطقی که نیاز بیشتری به تثبیت خط باشد(مانند قوس های تند کوهستانی، پل ها و تونل ها) بهتر است از تراورس فلزی استفاده شود.

استفاده از تراورس های ترکیبی(انواع چوب فشرده، فلز بازیافتی، مواد مصنوعی، پلیمری، پلاستیکی) در صورت داستن توجیه اقتصادی و رعایت شرایط زیست محیطی لازم(قابلیت بازیافت ساده، عدم آلودگی شیمیایی، دوام زیاد در برابر حرارت و آتش، عدم حساسیت های پوستی برای کارکنان، مقاومت شیمیایی بالا در برابر مواد نفتی و شیمیایی بارهای عبوری)، در صورت تبعیت از یک استادارد معتبر مجاز است.

انواع پابند:

پابند ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند: پابند های صلب و ارتجاعی

پابند های صلب می توانند در خطوط کم سرعت تا حداکثر 80 کیلومتر در ساعت استفاده می شوند. از انواع مهم این پابند ها پابند تیپ K می باشد.

توصیه می شود برای خطوط با سرعت بالای 80 کیلومتر در ساعت و خطوط مسافربری سریع السیر از پابند های ارتجاعی استفاده شود. از انواع پابندهای ارتجاعی می توان به پابند وسلو و پاندرول اشاره کرد.

وظایف بالاست:

بالاست لایه ای از مصالح سنگی شکسته با قطر 20 تا 60 میلی متر است که مجموعه تراورس ها و ریل بر روی آن قرار گرفته و پیش بینی آن برای رسیدن به اهداف زیر ضروری است:

تحمل نیروهای قائم، افقی و جانبی وارده بر تراورس ها به منظور نگهداشتن خط در موقعیت معین خود

تامین بخشی از برجهندگی و جذب انرژی خط

پخش و انتقال بارها به لایه های تحتانی

زهکشی آب های سطحی

تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاری و تعمیرات

میرایی و استهلاک ضربات، ارتعاشات و صداهای حاصل از حرکت وسایل نقلیه ریلی

عایق یخبندان برای لایه زیر خود

جلوگیری از رشد گیاهان در خط

وظایف زیربالاست:

زیربالاست لایه ای از مصالح نسبتا ریزدانه است که توصیه می شود به منظور دستیابی به اهداف زیر بین بالاست و سطح تمام شده زیرسازی اجرا شود:

کاهش تنش های وارده بر لایه های زیرسازی

نگهداری سطح بالای بستر در مقابل نفوذ سنگ های بالاست

محافظت از سطح زیرسازی در برابر یخبندان

جلوگیری از نفوذ ذرات ریز بستر روسازی به بالاست

تسهیل بیشتر زهکشی

دستگاه خطوط:

انشعاب: انشعاب خط را مطابق شکل به دو یا سه خط تقسیم نموده و تغییر مسیر وسیله نقلیه را ممکن می سازد.

تقاطع: دو ریل به طور هم سطح یکدیگر را قطع می کنند.

چلیچا(انشعاب-تقاطع): وظایف هر دو را با هم انجام می دهد.