مهندس ناظر کنترل های زیر را در چهار چوب مقررات ملی ساختمان و تعهدات اخذ شده از زمان صدور پروانه انجام خواهد داد

الف- بازدید از محل اجرای عملیات ساختمانی و کسب اطلاعات ضروری و صدور دستورهای لازم

ب- بررسی نقشه ها و انطباق آنها با یکدیگر و محل

ج- کنترل صلاحیت فنی عوامل اجرایی ساختمان و داشتن مجوز و کارت مهارت حرفه ای از اداره کار و امور اجتماعی

د- کنترل ابعاد و اندازه ها

با ما تماس بگیرید

نظارت سازه‌ای

در پروژه‌ها بازدید از تمام مراحل ساخت، بررسی فعالیت‌های انجام‌شده در هر مرحله و چک کردن فعالیت‌های انجام‌شده با نقشه‌های ارائه‌شده از وظایف مهندسین ناظر می‌باشد. انجام این فعالیت‌ها توسط مهندسین ناظر را نظارت گویند. همواره برای انجام هرچه بهتر کارها بخش نظارت وارد عمل می‌شود.

ناظرکسی است که از طرف کارفرما یا دستگاه نظارت (مشاور) برای نظارت مستقیم در اجرای عملیات کارگاه تعیین و کتباً به پیمانکار معرفی می شود.

نظارت بر حسن انجام کار از وظایف اصلی مهندسین ناظر است که کوتاهی در انجام این وظیفه عواقب زیان باری به دنبال دارد.

نظارت بر اجرای پروژه عمرانی

نظارت برکاشت آرماتور و اصلاح روسازی پل شلمچه توسط ناظران مجرب ومتعهد گروه مهندسی آرشکو

نظارت بر اجرای پروژه عمرانی

نظارت دقیق بر اجرای آسفالت پل توسط مهندسین ناظر گروه مهندسین آرشکو

گروه مهندسین آرشکو توانمندترین و باتجربه‌ترین مهندسین ناظر را گرد هم آورده که مایل‌اند نتیجه سال‌ها تجربه خود را در امر نظارت به کارفرمایان گرامی عرضه دارند.

فعالیت‌های این گروه در امر نظارت به شرح زیر می‌باشد.

1- نظارت عالیه و کارگاهی بر کلیه عملیات نقشه‌برداری و اجرا

2- نظارت بر عملیات اجرایی آزمایشگاهی