مطالعات فاز صفر هیدرولیک و سازه پل رودخانه ای

مقدمه محدوده مطالعاتي رودخانه و پل مطالعاتي در شکل ‏4‑1 و شکل ‏4‑2 نمايش داده شده است. پل موجود با ابعاد 2 دهانه 22 متر و پايه­ هاي مستطيلي با دماغه مدور به قطر 5/1 متر بوده و پل مطالعاتي به موازات اين پل و با فاصله کمي در بالادست آن قرار مي ­گيرد. بدليل [...]