Project Description

پروژه طراحی پل ورودی پالایشگاه جم

این پروژه شامل طراحی پل ورودی پالایشگاه جم می باشد که میر عبور و مروی ایمن از پالایشگاه جم به کمربندی شهرستان را تامین می نماید.

این پروژه توسط بخش مهندسین مشاور – شرکت آرشیت آرمه انجام گردیده است.